Comment from Germany

Goon Dach Carl,
          en scheenen Gruss uut Dietschlaund! Etj wia gruts toofaullich op dien Programm jekume, en kunn meist nich moja ophiere te horche. ;-)

          Duu moakst ne scheene Oabeit, doo mau wieda soo!!!                Platt